Externalització de serveis de barrejat de productes

Micronitzat, envasat i manipulació de productes per terceres empreses

Moyde

Polígon Industrial Llevant
Carrer Tenes 3, nau C i D
08150 Barcelona
Teléfono: 93 573 11 00
jgamamoyde.com