Mòlta i derivats a Parets del Vallès

Molienda y derivados en Parets del Vallés

Formulació, envasat i manipulat de productes

Engeguem protocols per reduir l'impacte ambiental derivat de la nostra activitat

MOLIENDA Y DERIVADOS, S.A. La seva activitat és la formulació, envasat i manipulat de productes a tercers, principalment pel sector agrícola, considera que la protecció del Medi ambient ocupa un lloc destacat dins dels objectius de l'empresa

Per dur a terme la nostra Política Ambiental, MOLIENDA Y DERIVADOS, S. A. atén no solament a les necessitats del present, sinó que a mida de les seves possibilitats i dins dels nostres sectors d'actuació, les necessitats futures dins d'un entorn sostenible i respectuós amb el Medi ambient

Els principis bàsics que regeixen la nostra política Ambiental són els següents:

  1. La Política Ambiental de MOLIENDA Y DERIVADOS, S.A. emana directament de la Direcció i vetlla per què aquesta s'integri a les comeses i responsabilitats de les diferents funcions i àrees d'activitat de l'empresa, així com que totes les persones que formen part de l'empresa siguin conscients d'un comportament responsable amb el Medi ambient.
  2. Entenem que la reducció dels impactes ambientals derivats de la nostra activitat, la reducció de consum d'aigua i energia, la correcta gestió dels residus, el control de les emissions, la utilització de materials reciclables i biodegradables, és la tasca central de la nostra política de protecció ambiental que a la vegada es fa extensible als nostres clients, buscant conjuntament un màxim respecte pel Medi ambient.
  3. MOLIENDA Y DERIVADOS, S.A. manifesta un clar compromís respecte a la Legislació Mediambiental vigent i qualsevol altre requisit que l'organització subscrigui per iniciativa pròpia o derivat d'acords amb els nostres clients.
  4. Periòdicament revisem a la nostra empresa l'estat de la protecció ambiental, el grau de compliment dels objectius definits i l'impacte ambiental de la nostra activitat. Els plans i accions, anualment revisats, s'estableixen amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental.
  5. Informem i formem als nostres empleats, a tots els nivells, el sentit de la responsabilitat amb el Medi ambient lligat al desenvolupament de les seves activitats i els motivem perquè es reflecteixi aquesta sensibilització ambiental al seu lloc de treball.
  6. La Política Ambiental de MOLIENDA Y DERIVADOS, S.A. estarà a disposició del públic i serà difosa a tots els empleats.
  7. MOLIENDA Y DERIVADOS, S.A. promou bones pràctiques mediambientals entre els seus proveïdors i adopta les mides oportunes per adequar constantment la seva Política Ambiental als requeriments dels seus clients.