Micronització de productes sòlids

Mezclado de productos sólidos en Parets del Vallés

Mòlta de productes sòlids

Disposem de la maquinària més avançada per realitzar un treball de micronització adequat a les seves necessitats

  • Mòlta de productes sòlids mitjançant molins de fricció de partícules capaces de micronitzar fins a una grandària mitjana inferior a 10 micres.
  • Molins de martells, fulles i pales amb o sense tamís previ a la sortida de càrrega.
  • Àmplia gamma de grandàries de partícules de producte acabat.